csm_10.TCD_3.6_IND_without-EAT_front_l_top_c42b3c975f

Nowo zaprojektowany  4  cylindrowy  rzędowy silnik chłodzony cieczą z zewnętrzną  recyrkulacją  spalin. Wolnossący lub turbodoładowany,  opcjonalnie z chłodzeniem powietrza doładowującego. 

Zastosowanie znanego katalizatora DOC umożliwia bezobsługową pracę we wszystkich zastosowaniach  oraz warunkach środowiskowych. Filtr cząstek stałych  DPF jest dostępny opcjonalnie. 

Silniki te  są  wyposażane  w modułowy system  obróbki spalin (EAT) , który  opcjonalnie  może być  zamontowany  bezpośrednio na silniku co upraszcza  montaż  w maszynie.

System wtrysku Common Rail jak również wysokowydajny proces  spalania z zewnętrznym chłodzonym układem recyrkulacji spalin gwarantuje wysoką wydajność silnika przy możliwie najmniejszym zużyciu paliwa i emisji spalin. Możliwość rozruchu w ekstremalnie niskich temperaturach. 

Okres wymiany oleju co 500 godzin, bezobsługowy napęd zaworów, prowadzą do obniżenia kosztów obsługi. Kompaktowa konstrukcja silnika jak również opcjonalne dodatkowe  napędy odbioru mocy redukują koszty zabudowy i zwiększają ilość zastosowań. 100% odbiór mocy od strony koła zamachowego oraz od czoła silnika jak również dodatkowe odbiory mocy z wartością do 310 Nm. 

Silniki te spełniają wymagania  norm Tier 4 < 56 kW jak również  EU Stufe IIIB i US EPA Tier 4 >56 kW z katalizatorem utleniającym DOC. Opcjonalnie  dla EU Etap IV/ US Tier 4 >56 kW dostępne  z układem SCR.

facebook                                                                                                                logo deutz małe